ปริมาณน้ำที่คุณต้องรับประทานในหนึ่งวันจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ, เพศ, ระดับกิจกรรมทางกาย, สภาวะอากาศ, และความต้องการส่วนบุคคล แต่มักนิยมให้คำแนะนำในการรับประทานน้ำประมาณ 8 แก้วน้ำขนาด 8 ออนซ์ (รวมๆ ประมาณ 2 ลิตร) ต่อวันสำหรับผู้ใหญ่เฉลี่ยในสภาวะปกติทางกาย

แต่ควรจะระมัดระวังว่าปริมาณที่ถูกต้องของน้ำจะแตกต่างกันไปในสภาวะที่ต่างกัน เช่น

  1. กิจกรรมทางกาย: การออกกำลังกายจะเพิ่มความต้องการในน้ำ เพราะคุณสูญเสียน้ำผ่านการเหงื่อและหายใจเร็วขึ้น ควรเพิ่มปริมาณน้ำที่รับประทานเมื่อคุณออกกำลังกายหรืออยู่ในสภาวะอบอุ่น
  2. สภาวะอากาศ: ในสภาวะอากาศร้อนและมีความชื้นต่ำ คุณจะต้องรับประทานน้ำเพิ่มเติมเนื่องจากคุณจะสูญเสียน้ำผ่านเหงื่ออย่างรวดเร็ว
  3. สภาวะรู้สึกตัว: การที่คุณรู้สึกตัวด้วยการหิวหรือปากแห้งอาจจะเป็นสัญญาณที่คุณต้องรับประทานน้ำเพิ่มเติม
  4. สภาวะสุขภาพ: บางโรคหรือสภาวะสุขภาพอาจมีผลต่อความต้องการในน้ำ เช่น อุจจาระเดินทางบ่อย โรคไต หรือภาวะแพ้อาหาร
  5. อายุและเพศ: ความต้องการในน้ำอาจแตกต่างกันในผู้หญิงและผู้ชาย และยิ่งเด็กและผู้สูงอายุมักมีความต้องการในน้ำน้อยกว่าผู้ใหญ่

สำหรับคนส่วนใหญ่ในสภาวะปกติทางกาย ควรรับประทานน้ำตามความกระหายน้ำของร่างกาย และควรรับประทานน้ำอย่างสม่ำเสมอตลอดวัน หากคุณมีความสงสัยเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่ควรรับประทาน

เนื่องจากสภาวะที่ไม่ธรรมดา คุณควรปรึกษากับนักโภชนาการหรือแพทย์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการของคุณเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมและป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการรับประทานน้ำไม่เพียงพอหรือเกินไปในระยะยาว