ในปัจจุบันมีคอร์สเรียนแต่งรูปใน Canva มากมายให้เลือกเรียนตามความสนใจและระดับความรู้ของผู้เรียน ในที่นี้ขอแนะนำคอร์สเรียนแต่งรูปใน Canva ที่น่าสนใจ ดังนี้

คอร์สเรียน Canva พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการใช้ Canva มาก่อน เนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่การสร้างบัญชี Canva ไปจนถึงการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานต่างๆ เช่น การปรับขนาดภาพ เพิ่มข้อความ ใส่รูปภาพและองค์ประกอบอื่นๆ เป็นต้น

https://www.canva.com/designschool/courses/canva-101/?lesson=opening-canva-for-the-first-time

คอร์สเรียน Canva ขั้นสูง เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งาน Canva ในระดับพื้นฐานแล้ว เนื้อหาจะเจาะลึกลงไปในการใช้งานเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การใช้เลเยอร์ การสร้างภาพซ้อนทับ การใช้ฟิลเตอร์และเอฟเฟ็กต์ เป็นต้น

https://www.canva.com/designschool/?fbclid=IwAR0jYASpZYqh6vcHGdbVk7jcEwlnklgg2SXFTgnG7skKWHLjnj94TcMA6Z0

นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนแต่งรูปใน Canva อื่นๆ อีกมากมาย เช่น คอร์สเรียนแต่งรูปสไตล์ต่างๆ คอร์สเรียนแต่งรูปสำหรับมืออาชีพ เป็นต้น ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนคอร์สที่ตรงกับความต้องการของตนเองได้

การเลือกคอร์สเรียนแต่งรูปใน Canva ควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับความรู้ของผู้เรียน เป้าหมายในการเรียนรู้ และระยะเวลาที่ต้องการเรียน เป็นต้น หากผู้เรียนไม่มีพื้นฐานการใช้ Canva มาก่อน ควรเลือกเรียนคอร์สพื้นฐานก่อน จากนั้นจึงค่อยเลือกเรียนคอร์สขั้นสูงหรือคอร์สเฉพาะด้านอื่นๆ