วิธีการทิ้งดอกไม้ในงานศพนั้น ขึ้นอยู่กับความสะดวกและความเชื่อของแต่ละบุคคล โดยทั่วไปแล้ว นิยมนำไปทิ้งที่วัดหรือนำไปเผา ซึ่งถือเป็นการแสดงความคารวะต่อผู้วายชนม์ ดอกไม้ในงานศพหลังเสร็จพิธีแล้วสามารถนำไปทิ้งได้หลายวิธี ดังนี้

นำไปทิ้งที่วัด 

โดยทั่วไปแล้ว ทางวัดจะมีสถานที่สำหรับทิ้งดอกไม้งานศพโดยเฉพาะ สามารถนำดอกไม้ไปทิ้งได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หากนำไปทิ้งที่วัด ควรนำไปทิ้งในเวลาที่เหมาะสม เช่น ในตอนเช้าหรือตอนเย็น ไม่ควรนำไปทิ้งในตอนกลางวัน เพราะอาจทำให้ดอกไม้เน่าเสียได้

นำไปทิ้งในจุดทิ้งขยะ ขยะทั่วไป

  • แยกขยะประเภทอื่นๆ ออกจากดอกไม้ในงานศพ เช่น พลาสติก กระดาษ โลหะ เป็นต้น
  • ตัดแต่งใบไม้ที่เหี่ยวหรือแห้งออก
  • นำดอกไม้ไปทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิด เพื่อไม่ให้เป็นที่รบกวนต่อผู้อื่น
  • หากดอกไม้ในงานศพมีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมาก ควรแบ่งออกเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อให้ง่ายต่อการทิ้ง

สิ่งสำคัญคือ ควรทิ้งดอกไม้ในงานศพอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ควรทิ้งดอกไม้ในงานศพรวมกับขยะประเภทอื่นๆ เพราะอาจทำให้ขยะเน่าเสียและเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้

นอกจากนี้ ไม่ควรทิ้งดอกไม้ในงานศพลงแม่น้ำหรือแหล่งน้ำสาธารณะ เพราะอาจทำให้น้ำเน่าเสียและเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคได้

นำไปบริจาค 

ดอกไม้ในงานศพสามารถนำไปบริจาคให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า สถานสงเคราะห์คนชรา เป็นต้น หน่วยงานเหล่านี้จะนำดอกไม้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น นำไปตกแต่งสถานที่ หรือนำไปทำเป็นดอกไม้จันทน์  ควรนำไปบริจาคให้กับหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เพื่อที่ดอกไม้จะได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

นำไปเผา พร้อมกับผู้วายชนม์

ดอกไม้ในงานศพสามารถนำไปเผาได้ โดยนำไปเผารวมกับศพของผู้วายชนม์ หรือนำไปเผาในสถานที่ที่จัดไว้ให้โดยเฉพาะ  ควรนำไปเผาอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ดอกไม้ในงานศพเป็นสัญลักษณ์ของความอาลัยและความไว้อาลัยต่อผู้วายชนม์ ดังนั้นจึงควรได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม เพื่อให้คงความสดอยู่ได้นาน และทิ้งอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งสำคัญคือ ควรทิ้งดอกไม้ในงานศพอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ควรทิ้งดอกไม้ในงานศพรวมกับขยะประเภทอื่นๆ และไม่ควรทิ้งดอกไม้ในงานศพลงแม่น้ำหรือแหล่งน้ำสาธารณะ