รีโมทรถยนต์เป็นอุปกรณ์สำคัญในการควบคุมการทำงานของรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นการเปิด-ปิดประตู ล็อค-ปลดล็อคประตู ล็อกประตูอัตโนมัติ สตาร์ทรถ ปรับกระจกไฟฟ้า ปรับความสว่างไฟหน้า เป็นต้น หากรีโมทรถยนต์ไม่ทำงาน จะทำให้เกิดความไม่สะดวกในการขับขี่และอาจเกิดอันตรายได้ รีโมทรถยนต์ไม่ทำงาน เกิดจากสาเหตุได้หลายประการ ดังนี้

ถ่านกุญแจรีโมทรถยนต์หมด

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุด ถ่านรีโมทรถยนต์มีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี หากถ่านหมด รีโมทจะไม่สามารถส่งสัญญาณไปยังตัวรับสัญญาณในรถได้ 

เปลี่ยนถ่านรีโมท หากรีโมทมีไฟแสดงสถานะ ให้ดูว่าไฟยังติดอยู่หรือไม่ หากไฟไม่ติด ให้เปลี่ยนถ่านรีโมท 

รีโมทโดนน้ำหรือความชื้น

หากรีโมทโดนน้ำหรือความชื้น แผงวงจรภายในรีโมทอาจเสียหาย ทำให้รีโมททำงานผิดปกติ 

เช็คว่ารีโมทโดนน้ำหรือความชื้นหรือไม่ หากรีโมทโดนน้ำหรือความชื้น ให้ลองใช้ผ้าแห้งเช็ดให้ทั่ว แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง

รีโมทตกหล่น บ่อย 

หากรีโมทตกหล่น แผงวงจรภายในรีโมทอาจเสียหายได้เช่นกัน เช็คว่ารีโมทตกหล่นหรือไม่ หากรีโมทตกหล่น ให้ลองเช็คว่าแผงวงจรภายในรีโมทเสียหายหรือไม่ หากเสียหาย ให้เปลี่ยนรีโมทใหม่

ตัวรับสัญญาณในรถเสีย

หากตัวรับสัญญาณในรถเสีย รีโมทจะไม่สามารถส่งสัญญาณไปยังตัวรับสัญญาณได้ นำรีโมทไปตรวจเช็คที่ศูนย์บริการรถยนต์ หากลองทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว รีโมทยังไม่ทำงาน ให้นำรีโมทไปตรวจเช็คที่ศูนย์บริการรถยนต์ เพื่อให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุและทำการแก้ไขให้

ระบบไฟฟ้าในรถมีปัญหา 

หากระบบไฟฟ้าในรถมีปัญหา เช่น ไฟในรถดับ รีโมทอาจทำงานผิดปกติได้

หากลองทำตามวิธีข้างต้นแล้ว รีโมทรถยนต์ยังไม่ทำงาน ก็ควรนำรีโมทไปตรวจเช็คที่ศูนย์บริการรถยนต์ เพื่อหาสาเหตุและทำการแก้ไขต่อไป