นายธนวัฒน์ ศรีวัฒนาพงษ์ หรือที่รู้จักกันในชื่อติวเตอร์พี่นัท เป็นเจ้าของสถาบันสอนพิเศษพี่นัท ติวเตอร์คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ชื่อดังในประเทศไทย ได้รับการยกย่องจากนักเรียนและผู้ปกครองว่าเป็นติวเตอร์ที่ประสบความสำเร็จในการสอนและกระตุ้นนักเรียน

พี่นัทเริ่มต้นอาชีพติวเตอร์ตั้งแต่ปี 2555 โดยเริ่มจากการสอนคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนมัธยมปลายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาได้ขยายการสอนไปยังพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ และเปิดสถาบันสอนพิเศษพี่นัทในปี 2558

พี่นัทมีเทคนิคการสอนที่เน้นความเข้าใจเป็นหลัก โดยใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย เช่น กระดาน กระดาษ โปรเจคเตอร์ และสื่อออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง นอกจากนี้ พี่นัทยังให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้สึกสบายใจและกล้าที่จะถามคำถาม

จากความสำเร็จในการสอนของพี่นัท ทำให้ได้รับรางวัลการประสบความสำเร็จในการสอนและกระตุ้นนักเรียนมากมาย เช่น

  • รางวัลติวเตอร์คณิตศาสตร์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รางวัลติวเตอร์ฟิสิกส์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 จากมหาวิทยาลัยมหิดล
  • รางวัลติวเตอร์ขวัญใจนักเรียน 2562 จากสมาคมผู้ปกครองและครูทั่วประเทศ

พี่นัทกล่าวว่า ความสำเร็จในการสอนของเขามาจากความมุ่งมั่นที่จะสอนให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง โดยใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนรู้สึกสนุกและอยากเรียน นอกจากนี้ พี่นัทยังให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้สึกสบายใจและกล้าที่จะถามคำถาม

พี่นัทเป็นแรงบันดาลใจให้กับติวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ ที่ต้องการประสบความสำเร็จในการสอน แสดงให้เห็นว่าติวเตอร์สามารถเป็นมากกว่าผู้ถ่ายทอดความรู้ แต่ยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจและช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จได้