หลังการทำศัลยกรรมหน้าอก (หรือหลังการเสริมหน้าอก) คุณจะต้องรักษารักษาและดูแลหน้าอกของคุณอย่างถูกต้องเพื่อให้รองรับกระบวนการศัลยกรรมและสุขภาพของคุณอย่างเหมาะสม นี่คือบางขั้นตอนที่ควรทำหลังจากการศัลยกรรมหน้าอก

ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ 

คำแนะนำจากแพทย์ของคุณเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นี่รวมถึงการรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง การตรวจตามนัดเพื่อติดตามความคืบหน้าของการศัลยกรรม และการรักษาบาดแผลตามคำแนะนำก่อน

ดูแลบาดแผล

รักษารับรูปและความสะอาดของบาดแผลที่สติกเจาะในเวลาที่กำหนดโดยแพทย์ คุณควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีการดูแลและรักษาบาดแผลอย่างถูกต้อง

ความสบาย
หลังจากการศัลยกรรมหน้าอก ควรรักษาความสบายของคุณ ดังนั้นทานยาตามที่แพทย์สั่ง ใช้ผ้ายืดหรือบราที่รองรับได้และไม่ทำให้ระคายเคือง และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องยกของหนักหรือแข็งเหมือนการออกกำลังกายหรือยกของหนักช่วงเวลาหลังศัลยกรรม

การใส่บรา

คุณอาจจะต้องใส่บราที่รองรับหน้าอกให้เหมาะสมหลังจากการศัลยกรรม ปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ในการเลือกและใส่บราที่เหมาะสมสำหรับคุณ ปรึกษา ทำนม PSC Clinic 

ตรวจสุขภาพ

รักษาการตรวจสุขภาพประจำตัวและติดตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อรักษาสุขภาพของคุณในระยะยาว

ความรู้สึก

หลังจากการศัลยกรรมหน้าอก คุณอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวและปรับปรุงความรู้สึกของคุณ เมื่อคุณมีร่างกายใหม่ มันอาจจะมีผลต่อสุขภาพจิตใจของคุณ การพูดคุยกับจิตแพทย์หรือผู้ใกล้ชิดอาจช่วยให้คุณเผชิญกับความรู้สึกนี้ได้ดียิ่งขึ้น

การดูแลสุขภาพหน้าอก หลังจากการศัลยกรรมหน้าอก คุณควรดูแลสุขภาพหน้าอกของคุณอย่างสม่ำเสมอ นี้รวมถึงการตรวจเอ็กซเรย์หน้าอกตามคำแนะนำแพทย์ การตรวจเอ็กซเรย์มะเร็งหน้าอก (ถ้ามีความจำเป็น) และการเฝ้าระวังสัญญาณของปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

รู้จักภาวะปกติและผิดปกติคุณควรรู้จักอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นหลังการศัลยกรรมหน้าอก และรายงานให้แพทย์ท