ยุคปัจจุบันเป็นยุคที่ทุกอย่างมีความเร่งด่วน นักเรียนต้องเผชิญกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบมากมาย ทั้งการเรียน กิจกรรมนอกหลักสูตร และงานอดิเรก การเตรียมสอบจึงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับนักเรียนหลายคน

วางแผนและจัดลำดับความสำคัญ สิ่งแรกที่ต้องทำคือวางแผนการเตรียมสอบอย่างรอบคอบ โดยกำหนดเป้าหมายและกำหนดเวลาให้ชัดเจน จากนั้นจึงจัดลำดับความสำคัญให้กับเนื้อหาที่ต้องเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่ยากและที่สำคัญที่สุดก่อน

จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เมื่อรู้แล้วว่าต้องเรียนอะไรแล้ว ก็ต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการเรียนรู้และทบทวนเนื้อหาทั้งหมด นักเรียนควรวางแผนตารางเรียนล่วงหน้าและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เทคโนโลยีสามารถช่วยให้นักเรียนเตรียมสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อค้นคว้าหาข้อมูล เรียนรู้แบบจำลอง และฝึกทำแบบฝึกหัด

หาเพื่อนร่วมเรียน การหาเพื่อนร่วมเรียนจะช่วยให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นกันได้ และช่วยเหลือกันในการติวสอบ

พักผ่อนให้เพียงพอ นักเรียนควรพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้มีสมาธิในการเรียนและทบทวนเนื้อหา นักเรียนควรนอนหลับอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อคืน

ดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ สุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีจะช่วยให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนและจดจำเนื้อหาได้ดีขึ้น นักเรียนควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายเป็นประจำ และบริหารจิตใจให้ผ่อนคลาย

นอกจากเคล็ดลับข้างต้นแล้ว นักเรียนควรหาเทคนิคที่เหมาะกับตัวเองในการเตรียมสอบ เช่น การทำแบบฝึกหัดซ้ำๆ การทำสรุปเนื้อหา หรือการใช้เทคนิคจำแบบต่างๆ นักเรียนควรทดลองใช้เทคนิคต่างๆ และเลือกเทคนิคที่เหมาะกับตัวเองที่สุด

การเตรียมสอบอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการสอบได้ นักเรียนควรเริ่มต้นเตรียมสอบตั้งแต่เนิ่นๆ และปฏิบัติตามเคล็ดลับข้างต้นอย่างเคร่งครัด